Vores navn

Vi vil bede de skriftlige medier gengive vores navn som TTH Holstebro.

Mundtligt beder vi at omtale TTH Holstebro som TTH Holstebro eller TTH.