TTH Holstebro og Jobcenter Holstebro vil hjælpe virksomheder med socialt ansvar


03.09.2020 | Af Louise Boo

En ny, fælles indsats fra eliteklubben og Jobcenter Holstebro skal understøtte lokale virksomheder i deres arbejde med socialt ansvar. 

Under overskriften ”Partnerskab om virksomheders sociale ansvar – samarbejde om lokal jobskabelse” kridter TTH Holstebro og Jobcenter Holstebro banen op sammen. Opgaven lyder på at understøtte de lokale virksomheders sociale ansvar i beskæftigelsesindsatsen. Der vil primært blive arbejdet med jobmuligheder til udsatte borgere, som i længere tid har stået uden for arbejdsmarkedet.

”Når virksomheder giver de mennesker, som har brug for det, en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet, giver det mening både på den sociale og den økonomiske bundlinje,” udtaler Birgitte Frydensbjerg, Centerleder på Jobcenter Holstebro.

”Vi oplever, at mange virksomheder i Holstebro Kommune ønsker at tage et socialt ansvar, og gennem det ny partnerskab med TTH Holstebro kan vi understøtte dette arbejde endnu mere. Socialt ansvar er jo noget, som giver værdi for begge parter: Den ledige får tilknytning til arbejdsmarkedet, og virksomheden får løst arbejdsopgaver”, pointerer Birgitte Frydensbjerg.

John Mikkelsen, direktør i TTH Holstebro, ser frem til at være med til at tage et socialt ansvar.  

”I TTH Holstebro ser vi frem til samarbejdet med Jobcenter Holstebro omkring en øget indsats for at få ledige ud på arbejdsmarkedet. Vi vil gerne være med til at hjælpe andre og give noget tilbage til det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor støtter vi op om dette fælles tiltag”, fastslår han.

Det er blandt andet i dialogen og samarbejdet med klubbens sponsorer og Jobcentrets konsulenter, at de konkrete jobåbninger og ansættelser af de ledige skal findes.

”Vi har Nordvestjyllands største erhvervsnetværk og i samarbejde med dette netværk vil vi forsøge at gøre en forskel, så de langtidsledige kan få nye muligheder på arbejdsmarkedet. Vi rækker hånden ud, og i fællesskab kan vi finde løsninger på arbejdsopgaver og -modeller, som kommer både virksomheder og de langtidsledige til gode”, siger John Mikkelsen.

Det er ikke kun i Holstebro, at sportsklub og jobcenter kridter banen op sammen, når det kommer til at understøtte lokale virksomheders sociale ansvar. De professionelle fodboldklubber i Randers FC, Vejle Boldklub, AC Horsens og FC Fredericia og de tilhørende jobcentre er også med i dette fællesskab om at hjælpe ledige i arbejde.  

Projektet er støttet af en pulje i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og gennemføres i samarbejde med rådgivningsfirmaet DISCUS. Projektet forventes at løbe indtil december 2021.

Del på facebook