TTH-talentchef: Talentplan 2020 har givet resultater


12.11.2018 | Af Morten Toft - Foto: Fotograf Ole Mortensen

For tre år siden indledte TTH Holstebro et talentsamarbejde med Færch Fonden, Vestforsyning og Holstebro Kommune omkring en Talentplan 2020. Klubbens nye talentchef, Anders Thomsen, er kommet godt i gang i klubben, og er på klubbens vegne stolt af talentplanens resultater hidtil.

Talentplanen 2020 er skabt med ambitiøse mål for klubbens talentudvikling, hvoraf flere delmål er allerede indfriet - men flere nye tiltag er i støbeskeen, for at fremtidssikre en endnu mere attraktiv talentplatform for såvel nuværende, som kommende TTH talenter. Anders Thomsen arbejder aktivt med at implementere klubbens Talentplan 2020, og han er klar til at gå nye veje for at opnå klubbens ambitøse mål. 

- I TTH Holstebro ønsker vi over tid at skabe Danmarks stærkeste talent-setup. Den målsætning er kun mulig, hvis vi løbende er i stand til at forny os, og er klar til at skabe de forandringer og nye tiltag, som matcher de krav et dynamisk elitemiljø stiller. Blandt andet derfor har vi på det seneste kigget på strukturen i vores talentmiljø, og forsøger nu fremadrettet at gøre nogle ting lidt anderledes end tidligere. Det hele har til formål, at optimere og skabe større værdi og bedre rammer for udvikling af de unge håndboldspillere, som til dagligt bevæger sig i vores talentmiljø, siger TTH-talentchef, Anders Thomsen, og sætter ord på ét af de mange nye tiltag:

- Grundlæggende er vi af den opfattelse, at flere øjne på spillerne er afgørende for at uddanne spillerne alsidigt og nuanceret. Vi har derfor til den nuværende sæson arbejdet på at matche de bedste ungdomsspillere mere i forhold til deres niveau, fremfor tidligere primært i forhold til deres alder og årgang. Det betyder i praksis, at de dygtigste af vores U16, U18 og U23 to gange om ugen får mulighed for at træne sammen i træninger som vi betegner som "Gazelle-træninger". Gazelle-træning er etableret som et tillæg for vores elitetalenter, hvor de matches op og ned i forhold til deres niveau, og hvad ligeså vigtigt er, får inputs fra flere forskellige trænerressourcer fra TTH Holstebro, siger Anders Thomsen.

Stærke talentmiljøer kendetegnes ofte ved at have stærke trænerkonstellationer og høj vidensdeling blandt disse, og i TTH Holstebro er det altså fremover kompetencerne helt fra ligatrænerne til de forskellige ungdomstrænere, som bidrager aktivt til at udvikle vores dygtigste talenter.

Målrettet indsats har givet resultater: 1/3 af ligaherre-truppen har rødder fra eget ”Talent Akademi”.

Ligaspillerne Simon Gade, Thomas Damgaard, Niels Lindholt, Jeppe Hauskov, William Lind og Malte Justesen har alle deres rødder i TTH's talentakademi. De 6 spillere udgør i dag over en 1/3 af TTH Holstebro's 17 mands herreligatrup

TTH Holstebro ligger i toppen af de danske klubber, i forhold til antal lokale spillere på ligaholdet. Anders Thomsen er på klubbens vegne stolt over at truppen er præget af lokale talenter.

- Disse unge ligaspillere viser ikke bare vejen for de næste talenter som er i støbeskeen fra vores talentakademi. De er både med til at videns dele og præge de kommende talenter, og derudover er de gode eksempler på, at den målrettede indsats for talentudviklingen har givet afkast. Det indikerer klart og tydeligt klubbens strategi om at udklække egne talenter er mulig, og at der i TTH Holstebro er skabt et fundament til at udvikle spillere, der kan begå sig i de to ligatrupper. I den forbindelse er det naturligvis bare en ekstra stor bonus, når vi konstaterer, at strategien også løbende udmønter sig i indkaldelser af spillere til de forskellige ungdomslandshold, siger TTH-talentchef Anders Thomsen.

Klubbens talentplan 2020 er støttet af Færch Fonden, Holstebro Kommune og Vestforsyning.

Del på facebook