Salgs- og leveringsbetingelser

Eksponerings- og hospitality ydelser er omfattet af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser:

Turneringer

I alle forhold, hvor intet andet er anført i produktbeskrivelsen, gælder anvendelsen til kampe, hvor TTH Holstebro er
rettighedsarrangør for danmarksturneringen inkl. slutspil, medaljespil eller kvalifikationsspil, pokalturneringen og europæiske
turneringer. Showkampe er helt undtaget.

Priser

Alle priser er i DKK og ekskl. moms og gælder pr. sæson, hvor kontraktperioden er længere end 12 måneder.

Produktion

Sponsor afholder produktionsomkostning for materialer og medier samt trykomkostninger.

Ansvar og mangler

TTH Holstebros ansvar er begrænset til at foretage afhjælpning ved eventuelle mangler og forsinkelser.

Persondata

Når du indgår en aftale med TTH Holstebro, giver du samtidig tilladelse til, at vi må registrere dit navn, virksomhedens
navn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger gemmer vi til brug for fakturering, samt for løbende at
kunne holde dig orienteret om arrangementer og dine produkter. Vi gemmer dine data, så længe du har et kontraktforhold med TTH
Holstebro og i 5 år herefter, af hensyn til kravene i regnskabslovgivningen. Du kan når som helst få oplyst, hvad vi har registreret om dig
og/eller din virksomhed, ligesom du naturligvis kan få rettet forkerte oplysninger. Vi opbevarer dine data efter reglerne herom i
Persondataloven og Persondataforordningen, således at disse er beskyttet mod misbrug.

Medier

I forbindelse med arrangementer i TTH Holstebro og i forbindelse med kampe på både ude- og hjemmebane, tages der ofte
video og fotos af gæster og publikum til brug i klubbens markedsføring. Der gives tilladelse til, at klubben må anvende sådanne billeder
og videoklip i sin markedsføring.

Kommunikation og markedsføring

Kommunikation indeholdende markedsføringsbudskaber vil blive udsendt til de personer, som sponsor har oplyst til TTH Holstebro.

Force majeure

TTH Holstebros kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som sponsor måtte lide
som direkte eller indirekte følge af, at TTH Holstebro er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, terror,
bombetrusler, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, epidemier og pandemier,
myndighedsopfordringer og påbud, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt,
underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige
anstrengelser kunne forhindre.

Billetter og merchandise

For bestilling af og anvendelse af billetter/merchandise af enhver art indeholdt i hospitality-ydelser accepteres særskilte handelsbetingelser: shop.tthholstebro.dk/side/handelsbetingelser.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved TTH Holstebros værneting.

Opdateret 1. juli 2023, kl. 9.00.