interne personaledokumenter for tth holstebro

 

Skadesanmeldelse til ulykkesforsikring - Sedgwick

Information ved længerevarende skade

Intern skadesanmeldelse

Police for lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Hjælpeskema ved indflytning i lejemål

Hjælpeskema ved fraflytning af lejemål

Anmodning om udbetaling af kørselsgodtgørelse

Udlægsanmodning

Gouda Rejseforsikringskort (policenr. 30635473)

Standardinformation for sæsonen 2023/24 før første lønkørsel - juli 2023

Præsentation til opstartsmøde 2023/24 for Sportslig sektor / liga

TTH Ungdom - køreseddel

TTH Ungdom - godtgørelser

Personalehåndbog