Almennyttigt Lotteri

Gevinstliste

Gevinstlisten er forhåndstrukket den 15. november 2023.

 

Amerikansk lotteri

Gevinstliste kan ses her.

 

Tombola

Gevinstliste kan ses her.

 

 

Betingelser for almennyttigt lotteri afholdt af TTH Holstebro Ungdom

 

Tilladelse

Spillemyndigheden har den 31. oktober 2023 givet TTH Holstebro Ungdom, CVR-nr. 44317486, tilladelse til afholdelse af almennyttigt lotteri til fordel for ungdomsarbejdet i foreningen. Lotteriet afholdes den 16. november med salg af lodder.

 

Lotteriet

Lotteriet afholdes som Amerikansk Lotteri og Tombola.

Amerikansk Lotteri består af 1.200 portioner á 3 lodder, i alt 3.600 lodder. Salgspris pr. portion er kr. 100,-. Der er 80 gevinster til en samlet værdi á kr. 112.050,- før gevinstafgift.

Tombola består af 800 portioner á 5 lodder, i alt 4.200 lodder. Salgspris pr. portion er kr. 50,-. Der er 200 gevinster til en samlet værdi á kr. 42.150,- før gevinstafgift.

 

Periode

Lotteriets salgsperiode er 16. november 2023.

 

Gevinster

Gevinster er forhåndstrukket og trækningslister er tilgængeligt ved salgsstedet og ved gevinstudleveringsstedet.

Gevinster kan afhentes på salgsdagen. Gevinster skal afhentes senest 30. november 2023 hos TTH Holstebro, Stationsvej 37, Gråkjær Arena, 7500 Holstebro. Orienter dig om åbningstider på www.tthholstebro.dk. Gevinster skal afhentes fysisk ved aflevering af vinderlod og kan ikke sendes.

Uafhentede gevinster eller gevinster fra ikke-solgte lodder tilfalder TTH Holstebro Ungdom, der frit råder over disse uafhentede gevinster.

Trækningsliste er tilgængeligt på www.tthholstebro.dk/ungdom/lotteri indtil fristen for afhentning af gevinster er udløbet.

 

Gevinstafgift

Gevinstafgiften på 17,50 % af gevinster over 200 kr. for gavekort og over 750 kr. for vareværdi afholdes af lotteriets arrangør.

 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på køb af lodder i lotteriet. Når betaling er sket, er købet bindende.

 

Klage

Hvis du vil klage over dit køb, skal du henvende dig til TTH Holstebro Ungdom på ungdom@tthholstebro.dk. Findes der ikke en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8880 Viborg.

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal http://ec.europa.eu/odr.

 

Ansvarsbegrænsninger

Den officielle trækningsliste, der er offentliggjort på hjemmesiden www.tthholstebro.dk/ungdom/lotteri, er gældende, medmindre der her er fejl i oplysningerne, som enten skyldes fejl, der ikke kan bebrejdes TTH Holstebro Ungdom eller skyldes forsvarlige og menneskelige fejl.

TTH Holstebro Ungdom kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler i gevinster, ligesom der ikke er reklamationsret for fejl eller mangler i gevinster.

TTH Holstebro Ungdom kan ikke gøres ansvarlig for gavegivers senere levering eller manglende evne for samme som skyldes forhold hos gavegiver.

TTH Holstebro Ungdom kan ikke gøres ansvarlig for force majeure på salgsdagen eller frem til frist for udlevering af gevinst. Force majeure kan være situationer, hvor arrangement på salgsdagen afbrydes pga. fx brand, strømsvigt eller anden situation, der gør det uforsvarligt at fortætte salget/arrangementet. Ved force majeure tilfalder gevinster, der ikke er afhentet inden frist herfor og gevinster fra ikke-solgte lodder tilfalder TTH Holstebro Ungdom, der frit råder over disse uafhentede gevinster.

 

Værneting

Værneting er Retten i Holstebro.

 

31.10.2023